Telefon CMJ: 12-427-81-70

O CMJ

Logo CMJ

Logo CMJ

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie jest  jednostką centralną podległą Ministrowi Zdrowia.

Swoją działalność rozpoczęło w 1994 r. aby promować, inicjować oraz wspierać działania zmierzające do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez jednostki opieki zdrowotnej.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w chwili utworzenia było pierwszą tego typu jednostką w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

 Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia rozwinęło swoją działalność stając się liderem, w dziedzinie jakości w ochronie zdrowia w Polsce. CMJ jest instytucją dostrzeganą na arenie międzynarodowej czego wyrazem  jest uzyskany w 2006 r. status Ośrodka Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w zakresie rozwoju jakości i bezpieczeństwa w systemach ochrony zdrowia (WHO Collaborating Center for Development Quality and Safety in Health Systems) dzięki zaangażowaniu w rozwój procesu akredytacji w państwach europejskich (Chorwacja, Węgry, Albania),  ale także w międzynarodowe projekty poprawy jakości (PATH, Handover, HCQI OECD)

CMJ WHO CC

CMJ WHO CC

 

 

 

 

Od 1998 r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia realizuje akredytację szpitali w oparciu o wymogi określone w standardach akredytacyjnych.

Standardy akredytacyjne są narzędziem oceny akredytacyjnej opracowane w mechanizmie konsensusu we współpracy z najważniejszymi organizacjami i towarzystwami medycznymi. Obowiązująca, II edycja zestawu standardów akredytacyjnych, została zatwierdzona i opublikowana przez Ministra Zdrowia w 2009 r.

Aktualnie akredytacja w Polsce funkcjonuje w oparciu o akt normatywny w randze ustawy tj. ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U.09.52.418).

Aktualizowana lista szpitali akredytowanych dostępna jest na stronie internetowej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.