Telefon CMJ: 12-427-81-70

Rekrutacja uzupełniająca

Informacja dotycząca uzupełniającej rekrutacji szpitali do udziału w projekcie „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”, w ramach dodatkowej edycji naboru z dnia 06-11.03.2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z rezygnacją szpitali z udziału w projekcie „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” do projektu zakwalifikowano dodatkowe dwa szpitale z listy rezerwowej, stworzonej po zakończeniu dodatkowej edycji naboru z dnia 06-11 marca 2015 roku:

  1. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca II Oddział Kardiologiczny w Bielsku Białej
  2. Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. w Żorach

Pozostałe szpitale, które w ramach dodatkowej edycji naboru do udziału w/w projekcie nie zostały zakwalifikowane z powodu wyczerpania limitu miejsc, w dalszym ciągu pozostają na liście rezerwowej.