Telefon CMJ: 12-427-81-70

Wyniki dodatkowej rekrutacji

Drukuj Drukuj

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy dodatkową edycję naboru uczestników do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”.

W dodatkowej edycji rekrutacji prowadzonej w dniach 06 - 11 marca 2015 roku, zakwalifikowano 5 szpitali. O terminie złożenia dokumentów decydowała data wpływu do siedziby realizatora Projektu – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Oceniając zgłoszenia braliśmy pod uwagę kryteria preferencyjne tj. wielkość szpitala (powyżej 50 łóżek), profil działalności (szpital wielospecjalistyczny), lokalizacja w województwie o najniższym odsetku szpitali akredytowanych, podejmowane działania na rzecz poprawy jakości.

 

Szpitale zakwalifikowane do udziału w projekcie „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” w ramach dodatkowej rekrutacji:

  1. Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, Złotów
  2. Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.
  3. Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
  5. Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa

Pozostałe szpitale, które w ramach dodatkowej edycji naboru szpitali do udziału ww. projekcie nie zostały zakwalifikowane z powodu wyczerpania limitu miejsc, pozostają na liście rezerwowej.

Dziękujemy wszystkim szpitalom zainteresowanym tematyką poprawy jakości funkcjonowania, które wysłały do nas wniosek o udział w projekcie.

Drukuj Drukuj