Telefon CMJ: 12-427-81-70

Prezentacja projektu BSBP na konferencji MPiPS

Konferencja MPiPS

Przedstawiciele CMJ na konferencji w MPiPS dotyczącącej realizacji Priorytetu II PO KL 2007-2013, 25 listopada 2013, Warszawa

W dniu 25 listopada 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja Realizacja Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zorganizowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jej celem było między innymi przedstawienie efektów projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia realizowanych w ramach priorytetu II PO KL w obecnej perspektywie finansowania.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie jako beneficjent systemowy dwóch projektów dotyczących podniesienia jakości zarządzania w ochronie zdrowia zostało zaproszone do zaprezentowania dotychczasowych działań i osiągniętych rezultatów oraz tych, które są planowane w kolejnych miesiącach realizacji projektów.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie – beneficjent systemowy projektów dotyczących podniesienia jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

W konferencji w imieniu CMJ uczestniczyły osoby zarządzające projektami: Pani Aleksandra Banaszewska, kierująca projektem „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” oraz Pani Ewa Dudzik-Urbaniak, kierująca projektem „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent.

W czasie prezentacji wygłoszonej przez Panią Ewę Dudzik-Urbaniak po raz pierwszy publicznie została przedstawiona idea i założenia nowego projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” realizowanego przez CMJ od 1 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Konferencja MPiPS

Konferencja MPiPS

Wśród słuchaczy byli przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, beneficjenci poszczególnych działań w ramach Priorytetu II PO KL oraz osoby zainteresowane wynikami projektów i ich dalszą realizacją.

 

 

 

 

 CMJ realizuje projekt ”Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” oraz ”Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”.

Z prezentacjami z konferencji i relacją fotograficzną można zapoznać się wybierając poniższy link:

Konferencja dotyczącą realizacji Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.