Telefon CMJ: 12-427-81-70

Wyniki kolejnej dodatkowej edycji naboru szpitali do udziału w projekcie „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”

Drukuj Drukuj

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy kolejną dodatkową edycję naboru uczestników do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”.

W dodatkowej edycji rekrutacji prowadzonej w dniach 20 – 23 października 2014 roku, zakwalifikowano 4 szpitale. O terminie złożenia dokumentów decydowała data wpływu do siedziby realizatora Projektu – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Oceniając zgłoszenia braliśmy pod uwagę kryteria preferencyjne tj. wielkość szpitala (powyżej 50 łóżek), profil działalności (szpital wielospecjalistyczny), lokalizacja w województwie o najniższym odsetku szpitali akredytowanych, podejmowane działania na rzecz poprawy jakości.

 

Szpitale zakwalifikowane do udziału w projekcie „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” w ramach dodatkowej rekrutacji:

  1. Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem;
  2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku;
  3. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. Lecha Wierusza – SPZOZ, Świebodzin;
  4. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa.

Dziękujemy wszystkim szpitalom zainteresowanym tematyką poprawy jakości funkcjonowania, które wysłały do nas wniosek o udział w projekcie.

Drukuj Drukuj