Telefon CMJ: 12-427-81-70

Wyniki dodatkowej edycji naboru szpitali do udziału w projekcie „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”

Drukuj Drukuj

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy dodatkową edycję naboru uczestników do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”.

W dodatkowej edycji rekrutacji prowadzonej w dniach 26 września – 02 października
2014 roku, zakwalifikowano 4 szpitale. O terminie złożenia dokumentów decydowała data wpływu do siedziby realizatora Projektu – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Oceniając zgłoszenia braliśmy pod uwagę kryteria preferencyjne tj. wielkość szpitala (powyżej 50 łóżek), profil działalności (szpital wielospecjalistyczny), lokalizacja w województwie o najniższym odsetku szpitali akredytowanych, podejmowane działania na rzecz poprawy jakości.

 

Szpitale zakwalifikowane do udziału w projekcie „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” w ramach dodatkowej rekrutacji:

  1. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
  2. Szpital im. Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy;
  3. Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT, Katowice;
  4. NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne Janina Leśnik-Ludyga, Katowice;

W najbliższych dniach będziemy się kontaktować ze szpitalami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie i informować szerzej o formalnościach koniecznych do wypełnienia oraz rodzaju i harmonogramie wsparcia.

Dziękujemy wszystkim szpitalom zainteresowanym tematyką poprawy jakości funkcjonowania, które wysłały do nas wniosek o udział w projekcie.

Drukuj Drukuj