Telefon CMJ: 12-427-81-70

Wyniki dodatkowej edycji naboru szpitali do projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”

Drukuj Drukuj

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy dodatkową edycję naboru uczestników do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”.

Miło nam poinformować, iż zakwalifikowaliśmy do udziału w projekcie więcej szpitali niż pierwotnie zaplanowano. W dodatkowej edycji rekrutacji prowadzonej w dniach 21-28 lipca 2014 roku, zakwalifikowano 9 szpitali. O terminie złożenia dokumentów decydowała data wpływu do siedziby realizatora Projektu – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Oceniając zgłoszenia braliśmy pod uwagę kryteria preferencyjne tj. wielkość szpitala (powyżej 50 łóżek), profil działalności (szpital wielospecjalistyczny), lokalizacja w województwie o najniższym odsetku szpitali akredytowanych, podejmowane działania na rzecz poprawy jakości.

 

Szpitale zakwalifikowane do udziału w projekcie „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” w ramach dodatkowej rekrutacji:

  1. SZPITALE POLSKIE S.A. Szpital Polski Sztum;
  2. Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
  3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP (Otwock);
  4. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.;
  5. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;
  6. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie;
  7. Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.;
  8. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu;
  9. ŁUBINOWA Sp. z o.o., ŁUBINOWA – Szpital (Katowice).

W najbliższych dniach będziemy się kontaktować ze szpitalami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie i informować szerzej o formalnościach koniecznych do wypełnienia oraz rodzaju i harmonogramie wsparcia.

Dziękujemy wszystkim szpitalom zainteresowanym tematyką poprawy jakości funkcjonowania, które wysłały do nas wniosek o udział w projekcie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu, zamieszczane będą na stronie internetowej

Drukuj Drukuj