Telefon CMJ: 12-427-81-70

Archiwum 2013

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie BSBP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie BSBP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym „BEZPIECZNY SZPITAL – BEZPIECZNY PACJENT” Realizator Projektu: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków Informacje o Projekcie Postanowienia ogólne Formy wsparcia Warunki uczestnictwa – kryteria Zasady rekrutacji Zasady finansowania uczestnictwa w projekcie Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego Prawa i obowiązki […]

Czytaj całość

Prezentacja projektu BSBP na konferencji MPiPS

Prezentacja projektu BSBP na konferencji MPiPS

W dniu 25 listopada 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja Realizacja Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zorganizowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jej celem […]

Czytaj całość

Informacje o projekcie Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent

Informacje o projekcie Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia. Tytuł projektu: „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” Projekt […]

Czytaj całość