Telefon CMJ: 12-427-81-70

O projekcie BSBP

Informacje o projekcie Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent

Informacje o projekcie Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia. Tytuł projektu: „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” Projekt […]

Czytaj całość