Telefon CMJ: 12-427-81-70

Informacje o projekcie „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.Tytuł projektu: „Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent”

Projekt realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

Termin realizacji: 01.06.2013 – 30.06.2015 Jakie są cele projektu? Celem projektu jest podwyższenie poziomu zarządzania jakością w szpitalach oraz zwiększenie liczby szpitali akredytowanych. Kto może wziąć udział w projekcie? Projekt adresowany jest do szpitali z całej Polski, nie poddawanych dotychczas przeglądowi akredytacyjnemu. Warunkiem przystąpienia szpitala do projektu jest posiadanie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Czytaj więcej...

Najnowsze artykuły

 • Kadr z programu "Pytanie na Śniadanie"
  Jak oceniane są szpitale „Pytanie na Śniadanie” TVP 2
  Dzięki realizowanemu przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) projektowi „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” coraz więcej osób dowiaduje się o znaczeniu akredytacji szpitali w zapewnieniu bezpieczeństwa opieki nad pacjentem.   R. Niżankowski: Logo szpitala akredytowanego – to jest to czego pacjent powinien poszukiwać jeżeli chce […]...
  Czytaj więcej
 • Program konferencji podsumowującej
  Co wiemy o zdarzeniach niepożądanych w polskich szpitalach? KONFERENCJA
  Konferencja podsumowująca projekt Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent Szanowni Państwo! Informujemy, że dnia 16 października 2015 roku w Krakowie w Hotelu Qubus, ul. Nadwiślańska 6, odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” zatytułowana: Co wiemy o zdarzeniach niepożądanych w polskich szpitalach? Konferencja jest organizowana przez Centrum Monitorowania […]...
  Czytaj więcej
 • Ruszyła kampania społeczno-edukacyjna
  Ruszyła kampania społeczno-edukacyjna
  Miło nam poinformować, że 7 sierpnia rozpoczęła się kampania społeczno-edukacyjna „Akredytacja – jakość i bezpieczeństwo opieki”, realizowana przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). Kampania realizowana jest w ramach projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczynające […]...
  Czytaj więcej
 • Rekrutacja uzupełniająca
  Uprzejmie informujemy, iż w związku z rezygnacją szpitali z udziału w projekcie „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” do projektu zakwalifikowano dodatkowe dwa szpitale z listy rezerwowej, stworzonej po zakończeniu dodatkowej edycji naboru z dnia 06-11 marca 2015 roku: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca II Oddział Kardiologiczny w Bielsku Białej Klinika Chirurgii […]...
  Czytaj więcej
 • Dodatkowy nabór
  Wyniki dodatkowej rekrutacji
  Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy dodatkową edycję naboru uczestników do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”. W dodatkowej edycji rekrutacji prowadzonej w dniach 06 - 11 marca 2015 roku, zakwalifikowano 5 szpitali. O terminie złożenia dokumentów decydowała data wpływu do siedziby realizatora Projektu – […]...
  Czytaj więcej